ಜಡ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಜಡ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಕ್ಕುಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಘಟಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಾರಣ… ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು